26.11.2013 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky Dodávka technológie na výrobu vína

Názov uchádzača Cena v € bez DPH
1 O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9, ČR (kont.adr. Bulharská 70, 821 04 Bratislava) 497 990,00
2 VIN.TECH s.r.o., Holubyho 27, 902 01 Pezinok 498 800,00


(18.11.2013) Dodávka technológie na výrobu vína

18.11.2013 - Informácia podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní – otváranie ponúk časť „Kritériá“


(10.10.2013) Dodávka technológie na výrobu vína

10.10.2013 - Informácia podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní – otváranie ponúk časť „Ostatné“